หวยเด่น, หวยสด
หวยเด่น

การเรียนปัง เพราะมี 8 กลุ่มเลขมงคล เสริมการเรียนรู้

8 กลุ่มเลขมงคล เสริมการเรียนรู้

8 กลุ่มเลขมงคล เสริมด้านการเรียน การเรียน การศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน และกลุ่มเลขเสริมด้าน การเรียน จะช่วยกระตุ้นพลังสมอง การคิด การวางแผนได้มากขึ้น ซึ่ง หวยสด ดวงเด่น มีกลุ่มตัวเลขดังกล่าวมาแนะนำดังนี้

8 กลุ่มเลขมงคล เสริมด้านการเรียน

เลขเสริมด้านการเรียน 145, 541, 415, 514, 155, 551, 515, 154, 451 กลุ่มตัวเลขมงคลนี้ประกอบไปด้วยเลข 1 4 5 ซึ่งความหมายของตัวเลขแต่ละตัว คือ

8 กลุ่มเลขมงคล เสริมการเรียนรู้
การเรียนรุ้

ความหมายด้านการเรียนของ แต่ละคู่

14 / 41 : บุคลิกจะออกแนวโตเกินไว มีความน่าเชื่อถือสูง วาจาน่าเชื่อถือ เก่งด้านการเจรจา มีความฉลาด ไหวพริบดี คล่องแคล่วว่องไว ทันเกมทันคน ความคิดเป็นระบบ ผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุน

15 / 51 : มักนำพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีปัญญากว่าตัวเอง เช่น ครู อาจารย์ ผู้รู้ต่างๆ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีผู้ใหญ่สนับสนุน ความรู้ที่ได้รับจะเกิดจากประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำและได้ค้นหาด้วยตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างมีปัญญา รู้จักพอประมาณ ใจเย็น มีสติมีสมาธิมากขึ้น ถือเป็นเลขสุภาพชน

55 : ชอบค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆเสมอ ชอบสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเสมอ รักความยุติธรรม มีกฎเกณฑ์แบบแผนของตัวเอง ชอบด้านปรัชญา ศาสนา ชอบอ่าน หาความรู้ดีๆใส่ตัว มีบุคลิกใจเย็น มีเตตา มีเหตุผล จริงใจ ชอบทำบุญ และแสวงหาความสงบให้ชีวิตตัวเองเสมอ

45 / 54 : ชอบแสวงหาความรู้ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ไว มีความคิดความอ่านดี ประสบความสำเร็จได้ไว ใช้ปัญญานำอารมณ์ มีเหตุมีผล พบเจอปัญหาอะไรก็มักจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ทำให้เป็นที่พอใจของผู้ใหญ่ ส่งผลให้ผู้ใหญ่เกิดความรักความเมตตาได้เช่นกัน ผู้ใดได้ใช้เลขชุดนี้จะมีพรสวรรค์ในด้านวิชาการ นำเสนอผลงานใดๆมักมีเหตุผลที่น่าทึ่งรองรับเสมอจึงไม่ค่อยถูกปฏิเสธจากผู้หลักผู้ใหญ่ สามารถบริหารจัดการและลำดับความคิดได้ดีเยี่ยม

ซึ่งเมื่อคู่ตัวเลขแต่ละคู่ได้รวมเป็นกลุ่มตัวเลขแล้ว จะได้ความหมายดังนี้

415 / 514 : ทำให้ผู้ใช้เกิดภาวะผู้นำ มีไหวพริบดี มีสติปัญญาดี หัวไว แถมยังมีเสน่ห์ติดตัวอยู่ด้วย อาจจะเรียกได้กลุ่มตัวเลขนี้ว่า กลุ่มปัญญาดี ก็ได้ จะลงมือทำอะไรจะมีแบบแผนมีความคิดก่อนทำ ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จในอนาคตได้ค่อนข้างดี รู้เท่าทันคนทันเกมส์ แสวงหาความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองเสมอ ทั้งยังเป็นที่รักที่เมตตาของผู้ใหญ่ ทำให้ผู้ใหญ่รักและสนับสนุน ซึ่งการสนับสนุนนั้นมาจากผลงานที่ได้ทำ นอกจากนี้คนกลุ่มตัวเลขนี้นอกจากจะคิดดีแล้ว ยังทำแต่สิ่งดีๆ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน และยังพูดแต่สิ่งดีๆเช่นกัน คิดก่อนพูดเสมอ เรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งจิตใจ วาจา และการกระทำเลยทีเดียว

155 / 551 / 515 : ผู้ใช้กลุ่มนี้มักนำพาตัวเองไปไปเกี่ยวข้องกับผู้มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่ตนเองสนใจ แล้วนำมาปรับใช้ให้เกิดผลดีต่อตนเอง และนำมาความรู้ความสามารถที่ได้รับ มาถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ดี เป็นผู้มีปัญญามาก ใช้ปัญญาและสติในการดำเนินชีวิต เมื่อนำมาให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือวัยรุ่นใช้ จะทำให้เด็กความอยากรู้อยากเรียน แสวงหาแต่สิ่งดีๆ ใช้ชีวิตด้วยเหตุด้วยผล มีสติมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น มีความสุภาพอ่อนน้อมในตัว ทั้งยังรักความยุติ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อยู่เสมอ

154 / 451 : ผู้ใช้ตัวเลขกลุ่มนี้มักแสดงหาความรู้ใหม่ๆ ให้ตนเองเสมอ มีความคิดความอ่านดี ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตของตนเอง มีคำพูดสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ใครอยู่ด้วยจะรู้สึกดี รู้สึกอบอุ่น มีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ ใจเย็น มีสมาธิการทำงานในการเรียนเสมอ ชอบลงมือปฏิบัติควบคู่กับทางทฤษฎี มีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่ มีพรสวรรค์ในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น

8 กลุ่มเลขมงคล เสริมการเรียนรู้
การเรียน

เป็นยังไงกับบ้างครับกับ 6 วัตถุมงคล ช่วยปัดเป่าโรคภัย ที่ ว็บ หวยสด ดวงเด่น นำมาฝากกันในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ หรือแม้กระทั่งคนทั่วไป ก็ต้องมี การเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ปัญหาในการเรียน อาจจะเกิได้ทุกคน เพราะฉะนั้น สำหรับวันนี้ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ เอาไว้พบกันใหม่ในบทความหน้า สวัสดีครับ

ที่มา : หวยสด

อ่านบทความก่อนหน้าของ หวยสด ดวงเด่น

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest