หวยเด่น, หวยสด
หวยเด่น

ผูกด้ายแดง ขอเนื้อคู่ วัดหว่องไทซิน ฮ่องกง

สายมูควรรู้-พญาเต่างอย-ประวัติความเป็นมาอย่างไร-4

วัดหว่องไทซิน เป็นวัดที่ทั้งคนฮ่องกงและคนไทยต่างนิยมไปสักการะ ขอพร วัดที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย แต่ที่มีชื่อเสียงมาก ๆ ในเรื่องการขอคู่ คนโสดต้องห้ามพลาดเลยนะคะ ใครที่อยากสละความโสดภายในปีนี้ ต้องไปที่วัดนี้เลยค่ะ วันนี้ หวยสด จะขอพาเพื่อน ๆ สายมู ออกนอกประเทศ มารู้จักกันกับวัดหวังต้าเซียน หรือ หว่องไทซิน ประเทศฮ่องกงกันค่ะ

ใครอยากมีคู่ห้ามพลาด ขอพรเทพเจ้าหลุกโหลว วัดหว่องไทซิน

วัด หว่องไทซิน หรือ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่เก่าแก่ มีอายุกว่า 100 ปี ของฮ่องกง เป็นวัดที่ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และ ลัทธิขงจื้อ โดยตัวอาคารของวัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าที่อลังการ จึงเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง

การไหว้พระขอพรที่วัดหว่องไทซินนี้ มีทั้งหมด 5 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ศาลหวังต้าเซียน ใช้ธูป 3 ดอก

1. โดยหันหน้าออกไปทางหน้าวัด ตั้งจิตอธิฐาน กล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และบอกว่าจะมาขอพรกับเทพเจ้าหวังต้าเซียน

2. หันหน้าเข้าวัด โดยตั้งจิตอธิฐาน แล้วขอพร 1 ข้อ แล้วกล่าวว่าถ้าสัมฤทธิ์ผล จะเดินทางมาขอบคุณด้วยตัวเอง

ผูกด้ายแดง ขอเนื้อคู่ วัดหว่องไทซิน ฮ่องกง
วิหารหวังต้าเซียน

ที่มา : https://www.uncledeng.com

จุดที่ 2 ศาลเจ้าแม่กวนอิม ใช้ธูป 3 ดอก

จุดที่ 3 เจ้าที่ ใช้ธูป 3 ดอก

ผูกด้ายแดง ขอเนื้อคู่ วัดหว่องไทซิน ฮ่องกง
วัดหวังต้าเซียน

ที่มา : https://www.dplusguide.com/2014/wong-tai-sin/

จุดที่ 4 เทพเจ้าหลุกโหลว (เทพเจ้าแห่งความรัก) ตรงจุดนี้ไม่ต้องใช้ธูป

ขั้นตอนที่ 1

  • ทำมือตามในภาพ แล้วคีบ ด้ายแดงไว้ตามภาพ ( เคล็ดลับระหว่าง ขอพร ด้ายแดงจะต้องไม่หลุดมือเด็ดขาด)
  • เดินไปที่เทพเจ้าจันทรา บอกชื่อ นามสกุล ของตัวเอง แล้วแจ้งความประสงค์ว่าจะมาขอเนื้อคู่ จากนั้นคำนับ 3 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 2

  • ถ้าผู้ขอเป็นผู้หญิง ให้เดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว แล้วบอกสเปค ของเนื้อคู่ที่เราต้องการ 3 ข้อ แล้วคำนับ 3 ครั้ง จากนั้นเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว แล้วบอกว่า “ขอให้พบเนื้อคู่โดยเร็ววัน” แล้วผูกด้ายแดงที่ฝั่งเจ้าบ่าว จากนั้นลูบเท้ารูปปั้นเจ้าบ่าว 3 ครั้ง
  • ถ้าผู้ขอเป็นผู้ชาย ให้เดินไปที่ รูปปั้นเจ้าบ่าว แล้วบอกสเปค ของเนื้อคู่ที่เราต้องการ 3 ข้อ แล้วคำนับ 3 ครั้ง จากนั้นเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว แล้วบอกว่า “ขอให้พบเนื้อคู่โดยเร็ววัน” แล้วผูกด้ายแดงที่ฝั่งเจ้าสาว จากนั้นลูบเท้ารูปปั้นเจ้าสาว 3 ครั้ง
ผูกด้ายแดง ขอเนื้อคู่ วัดหว่องไทซิน ฮ่องกง
ด้ายแดง ขอเนื้อคู่

ที่มา : https://www.goothai.com

จุดที่ 5 ศาลขงจื้อ ไม่ต้องใช้ธูป

สามารถขอพรด้านสติปัญญา ความฉลาด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา มาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล

วัด หว่องไทซิน หรือ วัดหวังต้าเซียน อยูที่ประเทศฮ่องกง วัดจะเปิดทุกวันเวลา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.30 น. มาที่เดียวสามารถขอพรได้ครบทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความรัก ที่ใครได้มาขอคู่ที่วัดแห่ง ได้คู่สมใจแน่นอนค่ะ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest