หวยเด่น, หวยสด
หวยเด่น

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง คืนวันลอยกระทง 2565

จันทรุปราคาเต็มดวง

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง คืนวันลอยกระทง 2565  ในคืนวันลอยกระทง มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์กับ โลก และดวงจันทร์ ได้โคจรมาและได้อยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยที่มีโลกอยู่ตรงระหว่าง ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ โดยจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่มีดวงจันทร์เต็มดวง หรือ เกิดในช่วงช่วงข้างขึ้น 14-15 ค่ำและขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้ามาในเงามืด ของโลกที่ได้ทอดไปในอวกาศนั้น ผู้สังเกตที่อยู่บนโลก ก็จะมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งออกไปเรื่อย ๆ จนดวงจันทร์ทั้งดวงเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลก และจะเริ่มมองเห็นดวงจันทร์ กลับมาเว้าแหว่งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีดวงจันทร์ขณะที่เคลื่อนที่ ออกจากเงามืดของโลกอีกด้วย คนไทย หวยสด สมัยโบราณ ได้เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ราหูอมจันทร์

จันทรุปราคาเต็มดวง
ดวงจันทร์

ส่วนเงาของโลกที่ได้ทอดออกไปในอวกาศ สามารถแบ่งออกเป็นได้ 2 ประเภท คือ เงามัว (Penumbra Shadow) ซึ่งเป็นเงาที่อยู่ในส่วนนอกสุด และเมื่อดวงจันทร์โคจรเข้ามาอยู่ในเงาส่วนนี้ก็จะมีความสว่างลดลงเล็กน้อย และ ส่วนเงามืด (Umbra Shadow) จะเป็นเงาที่มืดสนิท และเมื่อดวงจันทร์ โคจรเข้ามาอยู่ในของเงาส่วนนี้ ก็จะทำให้เกิดส่วนมืดเว้าแหว่ง จึงได้แบ่งประเภทของปรากฏการณ์ ของจันทรุปราคา ได้ดังต่อไปนี้

จันทรุปราคาแบบเต็มดวง Total Lunar Eclipse

จะเกิดขึ้นเมื่อมีดวงจันทร์ทั้งดวง ได้เคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในส่วนของเงามืดของโลก โดยจะได้มองเห็นดวงจันทร์จะเป็นสีส้มหรือสีแดงอิฐ เพราะเนื่องจากมีแสงขาว มาจากดวงอาทิตย์ซึ่งจะถูกหักเหเมื่อผ่านที่ชั้นบรรยากาศโลก สีแดงและเป็นสีส้มเบี่ยงทิศทาง เข้าหากลางในเงามืด จึงได้มีการมองเห็นดวงจันทร์ จะเป็นสีแดงที่ในที่ระหว่างเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวง

ในส่วนของจันทรุปราคาบางส่วน Partial Lunar Eclipse

 จะเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่ผ่านเงามืดของโลกแค่เพียงบางส่วน โดยเราจะมองเห็นดวงจันทร์ที่มีลักษณะเว้าแหว่งด้วย

จันทรุปราคาแบบเงามัว Penumbral Lunar Eclipse 

จะเกิดขึ้นเมื่อมีดวงจันทร์ ได้เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปเงามัวของโลก โดยที่ไม่ผ่านเงามืด โดยที่เรายังคงมองเห็นดวงจันทร์ได้เต็มดวง แต่ความสว่างก็ลดน้อยลง โดยสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างยาก

จันทรุปราคาเต็มดวง ในคืนวันลอยกระทงปี พ.ศ. 2565

ในส่วนของปรากฏการณ์จันทรุปราคา ในคืนวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 หรือคืนวันลอยกระทงนั้น เป็นปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาแบบเต็มดวง” โดยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 15.02 ถึงเวลา 20.56 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยสังเกตได้จากในหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยได้แก่ ทวีปยุโรปตอนเหนือ และทางตะวันออก ของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาเหนือ และบางส่วนของทวีปอเมริกาใต้ โดยมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย ที่ขั้วโลกเหนือ และบางส่วนของขั้วโลกใต้ด้วย

ที่ประเทศไทย มีดวงจันทร์จะโผล่พ้นขอบฟ้า ของทางทิศตะวันออกในเวลา 17.44 น. จึงไม่สามารถที่จะสังเกต ช่วงแรกของการเกิดปรากฏการณ์ได้อีก และจะเริ่มเห็นได้ขณะเที่กิดจันทรุปราคาแบบเต็มดวงพอดี สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่บริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ในตั้งแต่เวลา 17.44 น. เป็นต้นไป ในช่วงที่เกิดคราสเต็มดวง ดวงจันทร์ก็จะปรากฏเป็นสีแดงอิฐ จนถึงช่วงเวลา 18.41 น. รวมระยะเวลานาน 57 นาทีครับ

จันทรุปราคาเต็มดวง
ข่าวจันทรุปราคา

และปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทย ในครั้งถัดไป ก็จะเกิดขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า คือในวันที่ 8 กันยายน 2568ครับ

เป็นอย่างไรกันบ้าง หวยสด ที่วันลอยกระทงที่ผ่านมา ได้ดูทั้งจันทรุปราคาและได้เที่ยวลอยกระทงกันด้วย ส่วนในเรื่องของทางโหราศาสตร์ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล  สำหรับในวันนี้ลากันไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่ ในบทความหน้าครับ

อ่านบทความอื่น ๆ ของเว็บหวยสด ดวงเด่น

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest