หวยเด่น, หวยสด
หวยเด่น

การร้อยเรียงตัวเลขในเบอร์มือถือ

การร้อยเรียงตัวเลขในเบอร์มือถือ

การร้อยเรียงตัวเลขในเบอร์มือถือ สำหรับ หวยสด ดวงเด่น ภายใต้คำว่าเบอร็ที่เหมาะสมที่สุดอันนี้ยากมากเลยครับ เพราะคนเราต้องหาเลขที่เหมาะสมกับเราที่สุด ยากมากๆ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญร้อยเรียงให้กันเป้นวันๆเลยทีเดียว

การร้อยเรียงตัวเลขในเบอร์มือถือ

การร้อยเรียงตัวเลขในเบอร์มือถือ

เราต้องใช้เเวลานานเพราะ ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าตัวตนเดิม เป็นอย่างไร ผ่านอะไรมา มีข้อดีเสียอย่างไร แล้วค่อยนำจุดเด่นเลขอะไรมาใส่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องพิจารณาจาก 4 ปัจจัยหลักดังนี้

1.เพศ

สาเหตุที่ต้องทราบเพศของเจ้าของเบอร์มือถือ เนื่องจากตัวเลขบางคู่อาจไม่เหมาะกับเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศหนึ่ง ตัวเลขบางคู่หากวางในเบอร์มือถือของเพศหนึ่งให้ความหมายอย่างหนึ่ง แต่เมื่อนำไปวางในเบอร์มือถือของเพศตรงกันข้ามกลับให้ความหมายอีกอย่างหนึ่ง เช่น เลข 25 หรือ 52 ซึ่งเป็นเลขที่เหมาะกับเพศชาย หากใช้แล้วจะทำให้มีเสน่ห์ มีเพศตรงข้ามคอยสนันสนุนอุปถัมภ์ ในทางกลับกันหากเพศหญิงใช้เลขดังกล่าว จะทำให้เสียเปรียบผุ้ขาย ดังนั้นการกรร้อยเรียงตัวเลขในเบอร์มือถือต้องเลือกให้เหมาะสมกับเพศของผู้ใช้ด้วย

2.อายุ

สาเหตุที่ต้องทราบอายุของเจ้าของเบอร์มือถือ เนื่องจากช่วงอายุแต่ละวัย มีความต้องการที่แตกต่างกัน คนวัยเริ่มทำงานต้องการความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน คนวัยบริหารต้องการบริวารที่ดี มีอำนาจบารมี มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ ส่วนคนวัยเกษียณต้องการสุขภาพที่แข็งแรง อายุจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อวางเบอร์มือถือให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของเบอร์มือถือในระยะยาว

3.อาชีพ

อาชีพถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการเลือกตัวเลขที่เหมาะสมมาร้อยเรียงในเบอร์มือถือ สาเหตุที่ต้องรู้อาชีพของเจ้าของเบอร์มือถือเนื่องจากบางท่านมีหลายอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม การเลือกตัวเลขก็ควรเลือกให้สอดคล้องกับทุกอาชีพที่ทำเพื่อส่งเสริมให้ประสบควมสำเร็จ

หากเราประกอบอาชีพค้าขาย คุณอาจต้องการเลขเสน่ห์เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ อยากอุดหนุน เช่น 24, 42, 36, 63 เป็นต้น

หรือต้องการเลขที่ทำให้ประกอบอาชีพแล้วมีทรัพย์ มีเงินทอง เช่น 26, 62, 45, 54, 56, 65, 79, 97, 89, 98 เป็นต้น

หากเป้นข้าราชการอาจต้องการเลขที่ทำให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์เช่น 35, 53 เลขที่ทำให้เลื่อนขั้นได้ไว แข่งกับใครก็ชนะ เช่น 39, 93

4. ความต้องการหลังเปลี่ยนเบอร์มือถือ

ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนเบอร์มือถือเป็นอีกปัจจัยที่ต้องทราบ เพื่อให้สามารถเลือกตัวเลขที่เหมาะสมมาวางร้อยเรียงในเบอร์มือถือได้ ซึ่งความต้องการหลักๆ ของผู้เปลี่ยนเบอร์มือถือ ได้แก่

ด้านทรัพย์สินเงินทอง ให้มีเงินเหลือกิน เหลือใช้ เหลือเก็บ

ด้านธุรกิจการค้า ให้ค้าขายร่ำรวน หมุนเงินคล่องคล่องตัว ลูกค้าสั่งของเยอะ

ด้านความรัก ให้เป็นที่รัก มีเสน่ห์ พบคนรักที่ดี ให้ได้แต่งงาน หรือมีบุตร

ด้านสุขภาพ ให้มีสุขภาพแข็งแรง หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

ด้านการงาน ให้ได้เลื่อนขั้น มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชู

ด้านการเรียน ให้เรียนเก่ง และสอบผ่าน เป็นต้น

การร้อยเรียงตัวเลขในเบอร์มือถือ

และนี่คือ การร้อยเรียงตัวเลขในเบอร์มือถือ ที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้ กว่าจะได้เบอร์มงคลมาซักเลขนึงมันช่างยากเย็นเสียจริงว่าไหมครับสมาชิกทุกท่าน สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในบทความหน้าครับ

ที่มา : หวยสด , เว็บหวยสด

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest