หวยเด่น, หวยสด
หวยเด่น

เคล็ดลับ การเสริมดวงชะตาที่ดีทีสุด

เคล็ดลับ การเสริมดวงชะตาที่ดีทีสุด
เคล็ดลับ การเสริมดวงชะตาที่ดีทีสุด
เคล็ดลับในการเสริมดวงชะตาที่ดีทีสุด คำพระท่านว่า ผู้ใดประพฤติอยู่ในธรรม ผู้นั้นย่อมเป็นสุข วันนี้เว็บ หวยสด ดวงเด่น นำเคล็ดลับ ของการสร้างบุญ เสริมดวงชะตาราศีของเรา ที่ทำแล้วเกิดผลดีกับชีวิตของเราค่ะ

การนำพระธรรมมาเป็นที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และนำมาปฏิบัติมนชีวิตประจำวัน แม้การทำดีแล้วไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่เชื่อว่าหากตั้งใจ ทุกท่านทำได้แน่นอนค่ะ เรามาดูกันว่าเคล็ดลับดังกล่าวจะประกอบด้วยอะไรบ้าง

เคล็ดลับ การเสริมดวงชะตาที่ดีทีสุด
เคล็ดลับ การเสริมดวงชะตาที่ดีทีสุด
  1. ทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสโดยไม่หวังผล
  2. มีความละอายต่อบาป และละเว้นการกระทำที่ทำให้ตนเอง และ ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งหมด
  3. รักษาศีล 5
  4. พยายามเดินสายทำบุญอยู่บ่อยครั้ง
  5. เข้าวัด ฟังเทศน์ทุกวันพระ
  6. มองเห็น และกระทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มากกว่าตนเอง
  7. รู้จักประหยัดอดออม และใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น
  8. ใชีชีวิตอย่างมีสติตลอดเวลา
  9. สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน
เคล็ดลับ การเสริมดวงชะตาที่ดีทีสุด

เคล็ดลับทั้ง 9 ข้อนี้ หากทุกท่านสามารถปฏิบัติตามได้ รับรองว่าจะส่งผลดีกัยชัวิตอย่างแน่นอนค่ะ การสร้าง การเสริมบุญให้ตัวเอง เป็นสิ่งที่ทุกท่านควรพึงกระทำนะคะ เพราะสิ่งเดียวที่มั่นคง และ ถาวรคงอยู่กับเรามากที่สุด คือการทำความดีค่ะ สำหรับวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

ที่มา : หวยสด

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest