หวยเด่น, หวยสด
หวยเด่น

บอนสีไม้กระแส

บอนสีไม้กระแส

บอนสีไม้กระแส วันนี้ southedinburgh จะพูดถึง บอนสีไม้กระแสที่มีราคาแพงในช่วงโควิด -19 ซึ่งมีหลากหลายสายพันธ์ ที่แพร่หลายอยู่ในประเทศในช่วงนี้ โดยบางท่านจะปลูกไว้ประดับประจำบ้าน หรือเอาไว้ เป็น รายได้เสริม หรือปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจ โดยได้รับความนิยมมาก อีกทั้งการปลูกได้ไม่ยาก แต่ต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีศัตรูที่จะคอยมากัดกินใบสวยๆ ซึ่งบอนสีมีหลากหลายสายพันธ์ ซึ่ง southedinburgh จะนำเสนอให้รับชมในวันนี้คือ กำเนิดบอนสีในประเทศไทยและวิธีการขยายพันธุ์ และ การปลูกให้สวยงาม

บอนสีไม้กระแส

บอนสีไม้กระแส

ประวัติความนิยมในบอนสีในประเทศไทย บอนสีเป็รไม้ประดับที่มีต้นกำเนิดอยู่ทวีปอเมริกา และแพ่หลายอยู่ในยุโรป ในประเทศไทยนั้นมีบันทึกการนำเข้าบอนสีจากยุโรปมาในปีพ.ศ. 2425 บอนสีโดราณที่นิยมในยุคนั้นชท่อ ว่า นกกระทา และ ถมยาประแป้ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในปี พ.ศ. 2440 ได้ทรงนำบอนสีกลับเข้ามาปลูกในพระบรมมหาราชวัง สร้างความนิยมให้กับฝ่ายใน โดยยุคนั้นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียง คือ “บอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์” และ “บอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์ก

ภายหลัง “บอนสี” เป็นที่นิยมเลี้ยงเล่นกันในหมู่ขุนนางเจ้านาย และมีผู้นำไปถวายวัดต่างๆ โดยนำหน่อ เมล็ด ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน และจัดประกวดกันในกลุ่ม 5 สถานที่รวมตัวของนักเล่นบอนสีในกรุงเทพมหานครเมื่อครั้งอดีต ได้แก่ บอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์ และบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์ก

บอนสีไม้กระแส

ภายหลัง “บอนสี” เป็นที่นิยมเลี้ยงเล่นกันในหมู่ขุนนางเจ้านาย และมีผู้นำไปถวายวัดต่างๆ โดยนำหน่อ เมล็ด ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน และจัดประกวดกันในกลุ่ม ในแต่ละสถานที่ ทั้งในกระเทพและต่างจังหวัด อีกทั้งมีการซื้อขายกันอย่างมาก ในช่วงเวลานี้

วิธีขยายพันธุ์บอนสี 

บอนสีเป็นไม้ประดับที่ขยายพันธุ์ได้ 4 รูปแบบ ได้แก่

1. เพาะเมล็ดบอนสี ด้วยการผสมเกสรในช่วงหัวค่ำ ซึ่งเป็นเวลาที่ดอกบาน เมื่อผสมติดแล้วจะสังเกตเห็นฝักใน 1 สัปดาห์ และฝักใช้เวลาสุก 30 วัน จากนั้นก็นำเมล็ดไปเพาะเป็นต้นไม้ ระยะเวลางอกส่วนใหญ่อยู่ที่ 15 วัน
2. ผ่าหัวบอนสี หัวที่นำมาขยายพันธุ์ได้ จะต้องมีอายุ 3 เดือน ถึง 1 ปี โดยนำมาผ่าให้มีขนาดชิ้นละ 1 เซนติเมตร ล้างให้สะอาดนำไปชำในกระบะทรายหยาบ หัวใหม่จะงอกภายใน 15 วัน จึงย้ายไปปลูกใหม่ในกระถาง 2-3 นิ้ว
3. แยกหน่อ หน่อของบอนสีที่พ้นมาจากโคนต้นแม่ สามารถแยกไปปลูกได้เมื่อมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป
4. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ บอนสีหายาก และมีราคาสูง มักนำไปขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจะให้สีใบเหมือนกับต้นแม่ แต่การขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ก็มีโอกาสกลายพันธุ์สูงถึงร้อยละ 20

สุดท้ายนี้ เรามาพูดถึง บอนสีที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายอย่างมากในช่วงนี้ หวังว่า กระแสยังไม่ตกในช่วงนี้ แล้ว southedinburgh จะนำสายพันธ์บอนที่กำลังได้รับความนิยมในยุคนี้ มาเล่าให้ชมกันอีกนะคะ

ที่มา :เว็บหวยสด ,หวยสด , เว็บแทงหวย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest