หวยเด่น, หวยสด
หวยเด่น

กินเจเสริมโชค

กินเจเสริมโชค

กินเจเสริมโชค เทศกาลกินเจประจำปี พ.ศ. 2564 เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งภายใต้สถานการ โควิด – 19 วันนี้ southedinburgh จะนำข้อมูลให้สมาชิกได้ทราบเกี่ยวกับ การกินเจเพื่อเสริมโชคต่อเจ้าของ การกินเจนอกจากจะได้บุญแล้ว ในเรื่องโหราศาสตร์ การกิจเจทั้ง 9 วัน บูชาดวงดาวทั้ง 9 ดวง ตามหลักของโหราศาสตร์จีน ในแต่ละวันที่เรากินเจจะเป็นการเสริมโชคชะตาในแต่ละเรื่องราวที่แตกต่างกัน southedinburgh  บอกถึงความหมายของการกินเจทั้ง 9 วัน

วันที่ 1 เสริมโชคในด้านการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ อย่างสะดวกราบลื่น

    วันที่ 2 เสริมโชคเรื่องสุขภาพร่างการที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

    วันที่ 3 เสริมโชคให้เป็นที่รักที่เมตตา เป็นที่ชื่นชอบ ไปติดต่อขอความช่วยเหลือใครก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างดี

    วันที่ 4 เสริมโชคการเรียน การศึกษา เรื่องสติปัญญา จะมีโชคที่ดีมาก

วันที่ 5 เสริมโชคเรื่องความมั่นคง

    วันที่ 6 เสริมโชคเรื่องความก้าวหน้า เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ในเรื่องของหน้าที่การทำงาน

    วันที่ 7 เสริมโชคเรื่องการมีชัยเหนือคู่แข่ง ไม่มีศรัตรู

    วันที่ 8 เสริมเรื่องของโชคลาภ ด้านเงินทอง ลาภลอยต่างๆ

    วันที่ 9 เสริมเรื่องชื่อเสียงสำเร็จดังที่ต้องการตั้งใจ

  จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการเสริมโชคชะตาทั้ง 9 วัน ที่เป็นอานิสงส์จากการกินเจ และก็ดวงดาวทั้ง 9 ด้วยนะคะ เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม กินเจครบทั้ง 9 วัน หรือว่าอาจจะนับวันล้างท้อง ด้วยเป็น 10 วัน เวลาเราไปอธิษฐานขอพรก็จะสำเร็จสมปรารถนาได้ง่าย

ที่มา :เว็บหวยสด , เว็บแทงหวย, หวยสด

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest