หวยเด่น, หวยสด
หวยเด่น

กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ ปรับหนัก ผู้ใช้รถควรรู้

กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่

กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ ปรับหนัก ผู้ใช้รถควรรู้ หวยหุ้นวีไอพี ได้มีรายงานข่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของ ล็อตโต้สด การเริ่มการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง มีดังนี้

กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ เริ่มใช้วันที่ 5 กันยายน 2565


1. เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ได้กระทำผิดซ้ำในข้อหาเมาแล้วขับ กระทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษโดยจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
แต่หากมีการทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก จะมีการเพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000 – 100,000 บาท และศาลลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ

กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่
ตำรวจจราจร

2. เพิ่มอัตราในโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง เช่นดังนี้

  • ขับรถเร็วเกินกำหนด จะปรับไม่เกิน 4,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ปรับไม่เกิน 4,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • ไม่หยุดรถให้คนเดินข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • ขับรถย้อนศร จะปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนโทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท
  • ไม่สวมหมวกนิรภัย จะปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนโทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท
  • ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนโทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท

3. เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ได้ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต หรือร่างกายผู้อื่น มีอัตราโทษเดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท จะมีการเพิ่มเป็น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. กำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง คือ

4.1 ความผิดฐานการพยายามแข่งรถ กำหนดเพิ่มเติม ผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือในที่สาธารณสถานใกล้ทาง พร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป หากว่ามีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

มีการนัดหมายกันเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือ มีรถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลง ปรับแต่งรถที่สภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ มีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง ถือว่า พยายามแข่งรถในทาง ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความ ผิดแข่งรถในทาง การแข่งรถในทาง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือว่าทั้งจำทั้งปรับ

4.2 เพิ่มโทษสำหรับผู้จัด และมีการกำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณา ประกาศ หรือชักชวน ให้มีการแข่งรถ มีอัตราโทษเดิม จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิ่มเป็นโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท หรือว่าทั้งจำทั้งปรับ

4.3 กำหนดโทษใหม่ สำหรับร้านแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกใช้นำไปใช้แข่งรถในทาง ต้องได้รับโทษในฐานะผู้สนับสนุน คือ ต้องถูฏระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง

5. การกำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย หากมีการฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ดังนี้

กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่
คาดเข็มขัดนิรภัย

รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ซึ่งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง อย่างเช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ สำหรับรถกระบะ ที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า และกรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารในตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย

ส่วนประเด็นคาร์ซีต สำหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กที่อายุไม่เกิน 6 ปี และความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ไม่ว่าจะมีการนั่งแถวตอนใดของรถ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายการที่เกิดอุบัติเหตุ ยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2565 นี้

โดยจะต้องรอ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนได้ประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐาน/ลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัย และวิธีในการป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถที่จะใช้ที่นั่งนิรภัยได้ เพื่อจัดทำประกาศ ของเรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 จากนั้นจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ได้มีผลบังคับใช้ต่อไป

อ่านบทความอื่น ๆ ของเว็บหวยสด ดวงเด่น

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest